Bàn giao nhà cho chị Nguyễn Thị Minh Thảo, Đông Xuyên.

– Chị Nguyễn Thị Minh Thảo đang là công nhân Cty Đức Thành 3.
– Tháo dỡ, làm mới nhà 15m2 + gác 18m2.
– Tổng kinh phí 32.000.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *